Panduan Pembeli
Panduan untuk Pembeli
Skim Rumah Pertamaku
Ciri-Ciri Dan Faedah Utama

 • Pembiayaan sehingga 110%.
 • Harta kediaman untuk dihuni sendiri (sama ada yang dalam pembinaan atau sudah siap) daripada pasaran utama atau sekunder.

Pemohon Yang Layak

 • Warganegara Malaysia sahaja.
 • Pembeli rumah pertama.
 • Pekerja bergaji atau individu yang bekerja sendiri.
 • Pemohon individu atau bersama.
 • Pendapatan kasar bulanan isi rumah:
  • Tidak lebih daripada RM5,000 – bagi pemohon individu/bersama.
  • Lebih daripada RM5,000 dan tidak lebih daripada RM10,000 – bagi pemohon bersama (tertakluk kepada pendapatan kasar bulanan isi rumah setiap pemohon tidak lebih daripada RM5,000).
  • Tiada rekod pembiayaan yang terjejas dalam tempoh 12 bulan lepas.

Harta Yang Layak

 • Harta kediaman di pasaran utama dan sekunder yang terletak dalam Malaysia.
 • Nilai maksimum hartanah RM500,000.
 • Dihuni oleh pemilik (pembeli mestilah menghuni kediaman berkenaan).

Keperluan Pembiayaan

 • Tempoh pembiayaan tidak lebih daripada 35 tahun, tertakluk kepada umur pemohon tidak melebihi 70 tahun diakhir tempoh pembiayaan.
 • Pembiayaan yang memberi kemudahan untuk melunaskan sahaja (tiada ciri yang memberi kemudahan untuk membuat pengeluaran).
 • Bayaran ansuran melalui potongan gaji bulanan atau arahan tetap.
 • Insurans/takaful kebakaran diwajibkan.
 • Untuk pembelian hartanah yang bernilai sehingga RM300,000 dan untuk pemohon dengan pendapatan kasar bulanan isi rumah tidak lebih daripada RM5,000:.